Ernestīne.
Ingmārs,
Akvelīna,
ŠODIEN PĒRK TORTI:

E-pasts:

Parole:

sdsdsdsd

IEPIRKUMI
27.08.2008. Iepirkuma Nr. OKZK/08/02. rezultāti:

Iepirkuma Nr. OKZK/08/02 rezultātus skatīt šeit
Kontaktpersona: Aigars Vārna, tel. +37129558706
13.08.2008. Iepirkums Nr. OKZK/08/02.
 
Biedrība "Orientēšanās klubs Ziemeļkurzeme", saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta 9. punktu, ievērojot MK noteikums Nr. 762 „Kārtība kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10000 latu”, un MK noteikumus Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”, paziņo, ka projekta “Biedrības “Orientēšanās klubs “Ziemeļkurzeme”” kapacitātes stiprināšana”(līguma identifikācijas Nr.: 2007.NVOF2.2./4-1/08) īstenošanas ietvaros tiek plānots pasūtīt autordarbu "Četru IOF* pieņemtajiem standartiem atbilstošu orientēšanās sporta karšu mērogā 1: 15 000 ar kopējo platību 15 kv. km (2 kartes - katras platība 3,5 kv. km; 2 kartes – katras platība 4 kv. km) sagatavošana Ventspils un Talsu rajonā".
* IOF – Starptautiskā Orientēšanās federācija
Iepirkuma nolikumu var saņemt OK „Ziemeļkurzeme” birojā: „Lauri”, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils rajons, LV-3615
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2008. gada 22. augustam plkst. 16.00
Kontaktpersona: Aigars Vārna, tel. +37129558706
04.07.2008. Iepirkums/Purchase Nr. OKZK/08/01.

Biedrība "Orientēšanās klubs Ziemeļkurzeme", saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta 9. punktu un MK noteikumiem Nr. 762 „Kārtība kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10000 latu”, paziņo, ka projekta “Biedrības “Orientēšanās klubs “Ziemeļkurzeme”” kapacitātes stiprināšana”(līguma identifikācijas Nr.: 2007.NVOF2.2./4-1/08) īstenošanas ietvaros tiek plānots iegādāties Sportident elektronisko atzīmēšanās sistēmu. Iepirkumā ietilpst SI bāzes stacijas, SI nolasītāji un citi.
Iepirkuma dokumentāciju skatīt šeit.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2008. gada 25. jūlijam.
Kontaktpersona: Mārtiņš Vimba, tel. +37129297104.
Association "Orientēšanās klubs Ziemeļkurzeme", on the ground of part 9 of paragraph 8 of The public purchases law and The regulations Nr.762 of Cabinet of Ministers, during implementation of project “Orienteering club’s “Ziemeļkurzeme” capacity strengthening” (identification number of contract: 2007.NVOF2.2./4-1/08) announces about purchase of electronic punching system Sportident. Purchase includes SI base stations, reading station and other units.
Documents related to this purchase can be found here.
Offers must be sent in until July 25, 2008.
Contact person: Mārtiņš Vimba, tel. +37129297104.
Paziņojumi par pieņemtajiem lēmumiem / Announcements about deliveries of judgement.

29.07.2008.
Iepirkums Nr. OKZK/08/01.


29.07.2008.
Purchase Nr. OKZK/08/01.

Projektu “Biedrības “Orientēšanās klubs “Ziemeļkurzeme”” kapacitātes stiprināšana” (līguma identifikācijas Nr.: 2007.NVOF2.2./4-1/08) atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.