Līga.
ŠODIEN PĒRK TORTI:

E-pasts:

Parole:

sdsdsdsd

PROJEKTI
PROJEKTS “Iesaisties, iepazīsti, orientējies!” Nr. 98/TNF2008-14-15.
Projektu īsteno: Biedrība "Orientēšanās klubs "Ziemeļkurzeme"".
   
Programma, kuras ietvaros atbalstīts projekts: Talsu novada fonda 2008. gada rudens projektu programma “Mēs savai videi””
   
Projekta īstenošanas vieta: Talsu novads
   
Projekta īstenošanas laiks: 2008. gada 1. oktobris – 2008. gada 21. decembris
   
Projekta mērķis: Projekta “Iesaisties, iepazīsti, orientējies!” vispārējais mērķis ir iepazīstināt Talsu novada iedzīvotājus un viesus ar aizraujošo orientēšanās tautas sportu, kā veselīga dzīvesveida, ģimenes un sabiedrības visdažādākos slāņus saliedējošu fizisko aktivitāti tiem pieejamā un viegli sasniedzamā vidē – Talsu pilsētā.
   
Projekta mērķa auditorija: Projekta tiešā mērķa auditorija ir Talsu novada iedzīvotāji un viesi.
   
Projekta izmaksas: Projekta kopējās izmaksas ir 1063 LVL no kuriem 410 LVL jeb 38,57 % veido Talsu novada fonda finansējums. 61,43% jeb 653 LVL līdzfinansē biedrība "Orientēšanās klubs "Ziemeļkurzeme"".
   
Projekta īss apraksts: Projekta “Iesaisties, iepazīsti, orientējies!” vispārējais mērķis ir iepazīstināt Talsu novada iedzīvotājus un viesus ar aizraujošo orientēšanās tautas sportu.
Projekta uzdevumi:
1) izveidot (atjaunot) Talsu pilsētas centrālās daļas orientēšanās sporta karti;
2) izveidot Talsu pilsētas orientēšanās poligonu ar patstāvīgām tā apmeklēšanas iespējām, nodrošinot pilsētas centrālās daļas orientēšanās sporta kartes pieejamību lejupielādei internetā,
3) organizēt projekta centrālo pasākumu “Orientēšanās iepazīšanas diena” Talsu pilsētā 2008. g. decembrī, kā ģimenes un sabiedrību saliedējošu alternatīvu Ziemassvētku iepirkšanās drudzim,
4) iepazīstināt un iesaistīt, īpaši bērnus un jauniešus, kā arī ģimenes un citus interesentus ar orientēšanās sporta, kā veselīgas un aizraujošās brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, pamatprincipiem to uzskatāmi demonstrējot un nodrošinot priekšnoteikumus aktivitātes izmēģināšanai pieredzējušu orientēšanās tautas sporta entuziastu pavadībā projekta centrālā pasākuma laikā,
5) veidot sportiskas un veselīgu dzīvesveidu atbalstošas Talsu pilsētas un tās novada iedzīvotāju tēlu,
6) dažādot bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas,
7) radīt papildus labvēlīgus priekšnoteikumus Talsu orientēšanās pulciņa darbības tālākai attīstībai.
Projekta mērķis ir spert pirmos soļus un radīt priekšnoteikumus, lai arī Talsu novada iedzīvotājus iepazīstinātu ar orientēšanās tautas sportu un piesaistītu tam, kā regulārai brīvā laika aktivitātei. Projektu paredzēts realizēt iedzīvotājiem viegli pieejamā un pazīstamā vidē – Talsu pilsētā. Tam nepieciešams izveidot (atjaunot) Talsu pilsētas centrālās daļas orientēšanās sporta karti, kas ir būtiskākais priekšnoteikums tālākai aktivitāšu organizēšanai, kā arī organizēt orientēšanās iepazīšanas dienu un izveidot patstāvīgi apmeklējamu Talsu orientēšanās poligonu, kas var kļūt gan par jauniešu brīvā laika pavadīšanas veidu dažādošanas, gan aktīvas ģimeņu atpūtas vietu un iespēju. Pieteiktais projekts iecerēts kā esošas problēmas risinājums un plašs solis ceļā uz plašāku sabiedrības slāņu iesaistīšanu orientēšanās tautas sporta kustībā, kad realizējot projekta aktivitātes tiks radīti priekšnoteikumi un organizēts pasākums Talsu novada iedzīvotāju iepazīstināšanai ar orientēšanās sportu. Pasākumu iecerēts organizēt sestdienā vai svētdienā, 1-2 nedēļas pirms Ziemassvētkiem, kad Talsu pilsētā tradicionāli ierodas daudz iedzīvotāju arī no tuvākās Talsu apkārtnes, kas ļautu aptvert potenciāli lielāku pasākuma dalībnieku skaitu.
   
Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros plānotas sekojošas aktivitātes, kas nodrošinās projekta tiešo mērķu sasniegšanu:
1) Talsu pilsētas centrālās daļas orientēšanās sporta kartes izveide (atjaunošana): aktivitātes ietvaros ~2,5 mēnešu laikā tiks izveidota-atjaunota pilsētas centrālās daļas orientēšanās karte ~2 kv. km platībā, kas tālāk tiks izmantota gan Talsu pilsētas orientēšanās poligona izveidei, gan projekta ietvaros plānotās “Orientēšanās iepazīšanas dienas” organizēšanai un Talsu orientēšanās pulciņa treniņiem;
2) Talsu pilsētas orientēšanās poligona (ar patstāvīgām tā apmeklēšanas iespējām) izveide: (orientēšanās poligons – teritorija, kurai izveidota orientēšanās karte, kas brīvi pieejama lejupielādei un izdrukai internetā, un dabā izvietotas (nostiprinātas) ~ 10*10 cm lielas kontrolpunktu plāksnītes, kuras interesents var apmeklēt sev brīvi izvēlētā laikā, izmantojot pieejamo orientēšanās karti un tajā iezīmētās kontrolpunktu vietas);
3) pasākuma “Orientēšanās iepazīšanas diena” Talsu pilsētā (2008. g. decembrī) organizēšana: aktivitāte iecerēta kā vienas dienas brīvdabas pasākums Talsu pilsētas centrā, sestdienā vai svētdienā, 1-2 nedēļu pirms Ziemassvētkiem, kad izmantojot projekta laikā tapušo orientēšanās karti, ikvienam interesentam būs iespēja iepazīt orientēšanās sporta pamatprincipus veicot speciāli sagatavotu distanci un apmeklējot dabā izvietotos kontrolpunktus. Pasākuma laikā 10-15 organizācijas biedri palīdzēs interesentiem iepazīt orientēšanās sporta pamatprincipus un sniegs konsultācijas, mudinot interesentus izmēģināt šo aktivitāti;
4) projekta aktivitāšu sagatavošana, vadīšana un saskaņošana ar pilsētas domi;
5) projekta, tā aktivitāšu un sniegto iespēju publicitātes nodrošināšana.
 
Projektu “Iesaisties, iepazīsti, orientējies!” atbalsta Nīderlandes labdarības fonds KNHM un Talsu novada fonds.

Par materiāla saturu visu atbildību uzņemas biedrība “Orientēšanās klubs “Ziemeļkurzeme””.
“Iesaisties, iepazīsti, orientējies!” Nr. 98/TNF2008-14-15 []